Lathund

 

Innehåll

 

Om Karlskogaföreningen

SPF-funktionärer

Försäkringar

Träffen

Offentlig service och förvaltning

Kommuninformation
Polis
Post
Servicehus
Skatteförvaltning
Svenska Kyrkan
Telia

Hälso- och sjukvård

Larm / Akutfall

Avgifter och ersättningar, priser

Organisationer, föreningar, minnesfonder

Handikapporganisationer
Hjälporganisationer
Minnesfonder

Transporter, kommunikationer

Snöskottning och gräsklippning

Affärssidor (i branschordning)

Diverse information

Utflyktsmål

 

SPF
Karlskogaföreningen

2018

 

SPF Seniorerna Karlskogas expedition Solbringen

Postadress: Loviselundsvägen 73, 80 Solbringen, 691 83  Karlskoga

Besöksadress: Ingång från parkeringen Kyrkogårdsgatan

Expeditionstider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 - 12.00

Telefon 302 40 ٠ ٠ Bankgiro 5715-5640

E-post spfkarlskoga@telia.com ٠ Hemsida SPFKarlskoga.se

 

SPF-föreningen i Karlskoga är med sina cirka 1100 medlemmar en av landets större lokalföreningar

 

Klubblokalen SPF-Träffen

Hotellgatan 10, 691 32 Karlskoga

Utställningar och torgkaffe en del lördagar 10.00 - 12.30

 

Distriktsexpedition

Klostergatan 7 - 9, 703 61 Örebro ٠ Tel 019-611 30 55

 

Sveriges Pensionärsförbund SPF Seniorerna

Kansli: Hantverkargatan 25 B, 6 tr, Stockholm ٠ Tel 08-692 32 50 Växel

Postadress: Box 22574, 104 22 Stockholm

 

 

SPF-träffen

SPF-träffen, lokalen som blivit den naturliga mötesplatsen för SPF-medlemmar. Hit är du välkommen för att deltaga i olika former av studier och samtalsgrupper. Titta på konst- och hobbyutställningar ordnade av SPF-medlemmar eller att du själv visar och berättar om dina favoritsysselsättningar, resor etc.
Som medlem kan du hyra lokalen för egna privata fester och sammankomster. Kontakta SPF-expeditionen.
Några lördagsförmiddagar är lokalen öppen för ”att bara titta in på en kopp kaffe och få prata bort en stund”. I allmänhet finns då ett program mellan 11.00 och 12.00. Se annonsering i Månadsnytt, i lokalpressen och på hemsidan.

 

Offentlig service och förvaltning

Kommuninformation

Karlskoga Kommun                                                                   610 00

                                       måndag-fredag 7.30-17.00
                                       lördag och söndag stängt
                                       17 juni – 9 augusti 7.30-16.00

 

Badhus, Strandbadet                                                                    612 20

                                       Simbassängtider för vuxna      måndag 9.00-14.00

                                                                                     tisdag, onsdag 11.30-19.30
                                                                                     torsdag 11.30-17.00
                                                                                     fredag 11.30-19.30
                                                                                     lördag 9.00-15.00

                                                                                     söndag 10.00-15.00
                                       Motionssim                             måndag 9.00 – 14.00
                                                                                     tisdag 6.15 – 8.00, 10.00 – 11.30
                                                                                     onsdag 6.15 – 8.00

                                                                                     torsdag 17.00 – 19.30
                                                                                     fredag 6.15 – 8.00, 9.30 – 11.30
                                       Träningspasset                        måndag, torsdag 9.00-20.00
                                                                                     tisdag, onsdag, fredag 6.15-20.00
                                                                                     lördag 9.00 - 15.00

                                                                                     söndag 10.00-15.30

 

Bibliotek, K-center, Kyrkbacken 9 låneexpedition                         618 80

                                       måndag-torsdag 8 - 19
                                       fredag 10 - 18
                                       lördag 10 - 15
                                       söndag okt-mars 10 - 14

Lasarettsbiblioteket, läsrummet                                                    664 59

                                       måndag-torsdag 10.00 - 15.30
                                       fredag 10.00 - 14.00

 

Karlskoga Turistbyrå, Kungsvägen 34 (Folkets hus),                  21 61 00

                                       Turistinformation och Ticnetmaster

                                       måndag-onsdag 10-16
                                       torsdag 10 - 18
                                       fredag 10.30 - 15
                                       13/6 - 21/8  måndag-fredag 10 - 18
                                       lördag 10 – 15
                                       11/6 – 17/8 måndag – fredag 10 – 18
                                                          lördag 10 - 15

 

Konsumentvägledning, Kyrkbacken 9 (Biblioteket)

                                       Konsumentrådgivning                           615 60

                                       Budget- och skuldrådgivning                 614 15

                                          Telefontid    måndag-torsdag 10 - 12

                                          Tider för besök bokas under telefontiden

                                       Energirådgivning                                  617 10

 

Muséer

Arbetarmuséet Gråbo       Öppettider se hemsidan                         070-602 87 90

Nobelmuséet                   1 juni-31 aug alla dagar 11-16                834 94

                                       Fasta tider för visning kl 11, 12, 13, 14 och 15

                                       övrig tid efter överenskommelse
                                       stängt måndagar

 

Polis

nödsituation                                                                                       112

ej brådskande fall                                                                         114 14

 

Post

Kundtjänst privatperson                                                               077-133 33 10
Brevbärarkontor Utdelning, Viaduktgatan 1 B  501 76

 

Räddningstjänst

nödsituation, brandlarm                                                                      112

ej brådskande fall                                                                         636 00

 

Boende för äldre

Bergmästaren, HSB                                                                      362 96

Geologen, Bobutiken Hyresbostäder                                              657 10

Högehus, Bobutiken Hyresbostäder                                               657 10

Nickkällan, Bobutiken Hyresbostäder                                            657 10

Solbringen, Bobutiken Hyresbostäder                                            657 10

 

Särskilda boendeformer

Björkliden                                                                                   615 87

Lötängen                                                                                     622 66, 615 45

Saxlyckan                                                                                    622 17

Skrantahöjden 1 och 2                                                                  615 98

Skrantahöjden 3                                                                           621 57

Skrantahöjden 4                                                                           622 07

Torpdalen                                                                                    618 69

 

Servicehusens restauranger

                                       frukost             lunch

Bergmästaren                                           12-13.30                      618 33

Nickkällan                       8-9.30               12-13.30                      618 45

Solbringen                                                12-13.30                      618 41

 

Måltidspriser i Servicehusens restauranger

Priser                               enstaka mål       10 kupong

Frukost                               31 kr

Lunch                                65 kr                 650 kr

Hemsänd matlåda               65 kr

Anhöriga + övriga               65 kr

 

Skatteförvaltning

Lokala skattekontoret, Lasarettet (entré B)

                                       Besökstid måndag-fredag 10 12, 13 - 16

                                       expedition, skatteärenden
                                       folkbokföring, personbevis

                                       Telefontid måndag-torsdag 8-18, fredag 8-16

                                       Skatteupplysning
                                            allmänna frågor                                0771-56 75 67

                                            Telefontid måndag-torsdag 8-18, fredag 8-16

                                       Service, bl.a. beställning
                                            av blanketter                                    020-56 70 00

 

Pensionsmyndigheten                                                                  0771-77 67 76

 

Svenska Kyrkan, Karlskoga församling

Församlingsexpeditionen, Kungsvägen 39                      688 00

                                       Besökstid    måndag-fredag 10-12, 13-15
                                       Telefontid   måndag-fredag 9-12, 13-15

Kyrkogårdsförvaltningen, Kungsvägen 39                      688 14
                                       Öppettider  måndag-fredag 10-12, 13-15

39-ans café             Öppettider  måndag-fredag 10-16
                                                         lördag 10-13

39-ans loppis           Öppettider tisdag-fredag 10-16               688 39

Personal                                                                                  Växel 688 00

Pernilla Rosin, kyrkoherde                                                            688 04

Monica Albertus, präst                                                                 684 31

Olle Sjöberg 666 61

Jan Berglind 688 07

Jonatan Edlund, präst                                                                   688 41

Daniel Pereyra, präst                                                                    688 15

Ann-Louise Harberg  688 40

Paul Henriksson, präst                                                                  688 06, 070-679 78 05070-679 78 05

Kristina Lundberg, präst                                                               688 21

Karolina Strandell Rongedal, präst                                                688 48, 070-660 12 51

Tomas Söderhjelm, präst                                                              684 55, 070-241 88 18

Kenneth Wachenfeldt, präst                                                          684 16, 072-550 21 13

Britta Mörk, församlingspedagog                                                 688 43, 072-550 21 42

Conny Bergqvist, församlingsassistent                                          684 03, 070-288 49 22

Annelie Högberg, barnskötare                                                       688 27

Sabina Linggren, barmskötare                                                       688 10, 072-550 21 10

Marie Radesjö, barnskötare                                                          688 10, 072-55 02 111

Diakoner

Eva Gelang                                                                                  688 24

Maria Sjöberg                                                                              664 38, 070-548 33 95

Johanna Ärlandsback                                                                    688 24, 070-295 25 46

Merja Piispanen (finskspråkig)                                                      688 30

Förskollärare

Ulrika Fahlström                                                                          688 51

Karin Gustafsson                                                                         688 10, 072-550 21 08

Marianne Haglund                                                                       688 10, 072-550 21 09

Cecilia Öijen                                                                               688 25

 

Telia

Kundtjänst privat, dygnet runt                                                      90 200

                                                         från mobil                           455

Fröken Ur                                                                                    90 510

Nummerupplysning         Sverige                                                 118 118

                                       utland                                                  118 119

                                       från utland till Sverige                           +46 649 118 118

 

Tillbaka till början


Hälso- och sjukvård

 

Vård och omsorg

Hemvård är ett samlingsnamn för den hemtjänst och hemsjukvård som kan ges. Det kan bland annat handla om hjälp i hemmet i form av trygghetslarm, matservice, boservice, personlig omvårdnad men också hemsjukvård i form av medicinska insatser rehabilitering och hjälpmedelsutprovning.

Särskilda boendeformer finns – servicelägenheter och vårdboende för personer med omfattande hjälpbehov.

Behovet av hjälp i hemmet och särskilt boende prövas i varje enskilt fall av biståndshandläggare, telefon 622 50.
Alternativt kan man ringa till kommunens växel 610 00 och uppge att man vill tala med biståndshandläggarna och uppge sin adress så kopplas man till rätt person.

 

Äldre- och handikappomsorgen    614 09

Äldre- och handikappomsorgen omfattar bl a följande tjänster:

                                       social hemhjälp

                                       hemsjukvård

                                       matservice

                                       fotvård

                                       trygghetslarm

                                       uthyrning av lokaler

Se också under Taxor och avgifter

 

Ambulans

brådskande fall                                                                                 112
ej brådskande fall                                                                         019-12 40 50

 

Apotek

Lloyds apotek, Skolgärdet                                                            0586-78 80 00 (direktnummer)
                                       måndag-fredag 10-18
                                       lördag 10-16
                                       söndag stängt

Hjärtat, Urbrinken 4(vid torget)                                                    0771-405 405
                                       måndag-fredag 8.30-17.30                     010-499 07 51 (direktnummer)
                                       lördag 10-13
                                       söndag stängt

Kronans apotek, Källmossevägen 2                                               0771-61 26 12
                                       måndag-fredag 9-19
                                       lördag 10-15
                                       söndag 11-15

Kulan, K-center                                                                           0771-450 450
                                       måndag-fredag 9-18                              010-447 72 25 (direktnummer)
                                       lördag 10-14

Lärkan, Lasarettet                                                                        010 447 50 00
                                       måndag-fredag 8-20                              0586-660 00 (direktnummer)
                                       lördag-söndag 9-17
                                       de flesta storhelgdagar 9-17

Hjärtat, ICA Maxi            alla dagar 9-21                                      010 499 04 55 (direktnummer)

                                                                                                   0771-405 405

 

Brottsofferjouren, Centralplan 7                                                  576 49

                                       telefontid måndag-torsdag 9-12, 13-15
                                                      fredag 9-12

 

Folktandvård

Urbrinken 4(vid torget)                                                                668 00

 

Försäkringskassan, servicekontor                                                0771-52 45 24

                                       telefontid

                                          vardagar 8-21, lördag 8-15, söndag 15-21

                                       besökstid Lasarettet

                                          måndag och fredag 10-12, 13-16

 

Kontaktservice

Hantverksgatan 5                                                                         617 44

 

Resor till och från vårdinrättningar se Transporter

 

Sjukvård

Universitetssjukhuset       Växel                                                   019-602 10 00

Karlskoga lasarett            Växel                                                   660 00

Akutmottagning                                                                          660 00

Medicinmottagning                                                                     662 02

     Rådfrågning, telefonkontakt med läkare efter överenskommelse
      med mottagningssköterska

                                          måndag-torsdag 7-14.30

                                          fredag 7-9.30

Sjukvårdsrådgivning        dygnet runt                                           1177

Diabetesmottagning         telefontid sköterska
jämn vecka                                           664 19

                                          måndag-torsdag 7-12

                                          fredag 7-9

                                       ojämn vecka                                          664 74

                                          måndag-torsdag 7-11

                                          fredag 7-9

Dietistmottagning            Remiss krävs för att träffa dietist            662 25

                                       My Björklund                                       665 10

                                          måndag-torsdag 7-13.30

                                          fredag 7-11.30

                                       Alexandra Biörnstad                             662 25

                                          måndag och fredag 7-13.30

Waranbehandling                måndag-torsdag 8-9, 14-16                  662 66

                                          fredag 8-9

Kirurgmottagning            telefontid                                              662 31

                                          måndag-torsdag 7.45-9

                                          fredag 7.45-8.30

Ortopedmottagning          telefontid                                              662 38

                                          måndag-torsdag 7.40-9

Öronmottagning              telefontid                                              662 43

                                          måndag-torsdag 8-9

                                          fredag 7.45-8.30

Ögonmottagning              telefontid                                              662 27

                                          måndag-fredag 8-9.30

Hörselvårds-                    telefontid                                              662 46

mottagningen                     måndag-fredag 8-9.30

                                       Hörapparatsservice efter tidsbeställning

Hemtjänst                                                                                   610 00

 

Vårdcentraler

Vårdcentralernas kvälls- och helgjour                                           666 86

                                       Tidsbeställning och rådgivning per telefon:
                                          måndag-fredag 17.45-21.00
                                          lördag, söndag och helgdag 10.00-21.00

                                       Sjukvårdsrådgivning dygnet runt           1177
                                          hemsida www.1177.se

 

Baggängens vårdcentral Baggängsvägen 59

                                       Akuttelefon                                          660 16

                                       Reception                                             660 10

                                       Distriktssköterska                                 660 17

                                          telefontid måndag-fredag 7-17

                                       Distriktsläkare

                                                         Barbro Krey
                                                         Bengt Karlsson
                                                         Agneta Valhjalt

Sjukgymnastik
   telefontid vardagar 7-14                      660 41

Brickegårdens Vårdcentral Österleden 10

                                       Akuttelefon när telefontider är slut         666 19

                                       Reception                                             665 71

                                       Rådgivning och tidsbeställning till läkar-
                                          mottagning hos resp distriktssköterska,
                                          telefonbokning måndag-fredag 7-17

                                       Inger Karlsson, Anna-Lena                    665 81
                                          Eriksson Funke och Pia Roth

                                          för dr A-M Terner och dr L Odlander

                                       Liselotte Brandberg-Kilestad                 665 78
                                          för dr A Lundström och dr Jiri Horra

                                       Petra Sundberg och Anna-Lena              665 79

                                          Hårsmar
                                          för dr
U Ekstav, dr Anita Israelsson
                                          och dr U Rothelius

                                       Distriktssköterskemottagning
                                          rådgivning på telefonnummer enl ovan,
                                          mottagning måndag-torsdag 10-11.45,
                                          fredag 10.30-11.45

                                       Diabetessköterska Inger Karlsson           661 39
                                          tisdag-onsdag 8-9

                                       Sjukgymnastik
                                          telefontid måndag-fredag 7-10             665 92

Karolina vårdcentral Urbrinken 14

                                       Akuttelefon 8-17                                   666 66

                                       Reception                                             668 50

                                       Tidsbeställning till läkarmottagning
                                          och distriktssköterska                         668 60

                                          måndag-fredag 7-16.40

                                       Läkare
                                                         Lillemor Nyberg

                                       Sjukgymnastik vardag 11-12

                                                         Jonas Backman                   660 81

 

Tillbaka till början


Larm / Akutfall

Ambulans i nödsituation                       112

 

Akut sjukvård

                                       Karlskoga lasarett                                 660 00

                                       Akutavdelning                                      660 00

                                       Universitetssjukhuset, Örebro

                                          Växeln öppen dygnet runt                   019-602 10 00

                                       Sjukvårdsrådgivningen                          1177

  Läkemedelsupplysningen  0771-46 70 10

 

Dödsfall

                                       Vid akut dödsfall ring                            112 begär ambulans

 

Jourhavande tandläkare                                                             112

 

Läkare i nödsituation                                                                  112

 

Polis i nödsituation                                                                      112

 

Räddningstjänst              brandlarm                                             112

                                       ej brådskande fall                                  636 00

 

Tillbaka till början


Avgifter och ersättningar

 

Besöksavgifter vid sjukhus och vårdcentraler

Det är billigare att gå till vårdcentral än till sjukhus. Man bör i första hand söka vård på vårdcentral. På det sättet kortas köerna för dem som behöver vård på sjukhus.
På vårdcentral kostar besök hos läkare 120 kr och besök hos övriga som distriktssköterska, sjukgymnast m fl 80 kr. Besök i öppenvårdsmottagningen är gratis för personer som fyllt 85 år.
För uteblivet besök gäller samma avgift.
Landstinget tillhandahåller utförliga uppgifter i lättlästa foldrar som servicehusen hjälper Dig att få. Du betalar olika mycket beroende på vart Du vänder Dig och när Du går till läkare eller distriktssköterska. Se i första hand Landstingskatalogen.

Ersättning för sjukresor

Grundregeln för sjukresor till och från sjukvården eller tandvården är att alla erbjuds kostnadsfri resa med kollektivtrafik. Sjukresa med taxi eller med egen bil kräver intyg om att man har medicinska skäl för valet av färdsätt. Se även under transporter, kommunikation nedan och Landstingskatalogen.

 

Färdtjänst

Handhas av Länstrafiken. Inom kommunen är 40:- lägsta avgift per enkel resa. Karlskoga-Örebro 70-75 kr.

                                       Ansökan om färdtjänst                           019-602 39 00

                                       Beställning av färdtjänst                        0771-92 00 00

 

Hemtjänst

Boservice. Fast avgift 359:-/ tim. Kan också inkomstprövas.          610 00

 

Hemvård

Avgift efter inkomstprövning.

 

Gräsklippning

Yta 800 kvm per säsong 2000 kr
Yta 800-1500 kvm per säsong 3200 kr

Beställningar för sand och gräsklippning                                       070-416 26 46
Beställning av ved                                                                        070-416 26 63

Snöröjning

Kommunens service för husägare har ombesörjes numera              621 08
 ..av Mobila teamet. Kostnad 200:-/tim.

Tillbaka till början


Organisationer, föreningar, minnesfonder

 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan Kga/Dfs

                                       Kansli, Skogsrundan 2                           070-591 90 02

                                       Ordförande Anette Fahlin                      72 72 22

 

Handikapporganisationer

Karlskoga-Degerfors Astma och Allergiförening
                                       Gullan Svahn                                        350 13

Karlskoga-Degerfors Diabetesförening
                                       Lisbeth Sundlöf                                    072-746 08 44

DHR Karlskoga

                                       Anette Fahlin                                        72 72 22

Elöverkänsligas förening i Karlskoga-Degerfors
  Heinz Jungner  73 03 94

Örebro läns Epilepsiförening

  ordförande Rikard Åsenlund   019-10 73 53

Lokalförening för utvecklingsstörda barn, ungdom och vuxna (FUB)
                                       Lotta Larsdotter Karlsson                      073-981 80 66

Hörselskadades Förening i Karlskoga-Degerfors

                                       Monica Gustavsson                               072-737 60 30, 72 60 30

Karlskoga Lokalförening av Riksförbundet för stomi- och
reservoaropererade ILCO
                                       Kjell Bergström                                    070-341 90 25

Hjärt- och lungsjukas Förening i Karlskoga-Degerfors
                                       Stig Theodorssom                                 076-840 46 37

Riksförbundet för social och mental hälsa RSMH Karlskoga-Degerfors
                                       Roland Pettersson                                 375 47

Neurologiskt Handikappades Riksförbund NEURO Karlskoga-Degerfors
                                       Tomas Eriksson                                    544 39

Karlskoga-Degerfors Reumatikerförening
                                       May-Britt Bråtner                                 338 68

Synskadades Riksförbund
                                       Kristina Johansson                                070-660 69 81, 414 80

Ledsagarservice                Se Kontaktservice ovan

 

Hjälporganisationer

Röda Korset, Katrinedalsgatan 9, måndag 13-15.30                        076-872 70 00
     Inlämning och försäljning onsdag oc fredag 14-18, lördag 10-14.

Pingstkyrkans Secondhand, Stråningstorps centrum                       509 35

     Försäljning
Onsdagar 14.00 – 17.00
   27/1, 24/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6
Lördagar 9.00 – 13.00 alla lördagar förutom 26/3, 30/4, 14/5, 25/6, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7

     Inlämning och försäljning måndag till torsdag 8-16 samt onsdagar även kl 18-20.
     Vi hämtar varor efter överenskommelse på telefon.
     Vi kan även ordna hemtransport.

 

Minnesfonder

Administreras av begravningsbyråerna och/eller pastorsexpeditionen:

Karlskoga Minnesfond, Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission
   och Svenska Kyrkan i utlandet, SKUT, administreras av Karlskoga
   församling, pastorsexpeditionen    688 00

Fonderna för Röda Korset, Astma-Allergisjuka och Hjärt och
   Lungsjuka, Alzheimersfonden, Cancerfonden, Rädda Barnen m fl
   administreras av Skagerstrands Begravningsbyrå och Fonus.

 

Tillbaka till början


Transporter, kommunikationer

Järnvägsstationen, Degerfors

                                       Biljettförsäljning via automat
                                       Trafikupplysning                                   0771-75 75 75

 

Länstrafikupplysningen                                                             0771-55 30 00

                                       Bemannad alla dagar 7-20
                                       Autosvar dygnet runt

 

Busstationen, Karlskoga (obemannad)
                                      Väntsal öppen måndag-torsdag 05.45-22.00,
                                         fredag-söndag 05.45-20.00
                                      Bussresan kan betalas med bankkort eller biljett.
                                      Biljett kan köpas på bussen samt på ICA,
                                         Nöjesbutiken eller pressbyrån på lasarettet
                                      Bussgods ombesörjes av Nöjesbutiken

 

Swebus Express

                                       Upplysningar långfärdsbussar                0771-21 82 18

 

Taxi

                                       Taxi Karlskoga-Degerfors AB               362 00

                                       Färdtjänst                                             0771-92 00 00

Om du har färdtjänst, ger det också rätt att åka taxi vid sjukresa.

Sjukresor med taxi inom Karlskoga
   Vid sjukresa med taxi betalar Du direkt till chauffören. För hemresa tala med vårdpersonalen. Har Du frikort har Du också fria sjukresor.
Inplanerad sjukresa förbeställes senast 16.00 dagen före.

Sjukresa Karlskoga-Örebro t o r                                                    0771-92 00 00
   Säg att Du ska åka med "servicelinjen" (buss).
   Beställ transport senast 16.00 dagen före besöket. Bussen går efter bestämd tidtabell.
   Du hämtas i hemmet och körs tillbaka. Resan är avgiftsfri.
   Eventuell återresa för enbart följeslagare ersätts efter billigaste färdsätt.
Vanliga taxiresor 20% SPF-rabatt. Ring SPF expedition som tillsammans med taxikontoret
   ordnar rabattkortet. Tala om att du tänker utnyttja rabatt när du beställer resan.

 

Tillbaka till början


Snöskottning och gräsklippning

 

Om du själv vill ordna något kan du ringa till någon av följande:

Fixarservice                                                                                      070-4162798
Seniorfixaren, Finnebäcksvägen 6                                                      070-496 12 40
Sunefalks städ, Rörläggarvägen 1                                                       076-823 99 95
Söderbergs (maskiner), Maskinvägen 12                                             386 62


Se även under avgifter för kommunala tjänster

Tillbaka till början


Affärssidor

 

Auktionsservice

                                       BA:s auktionsservice, Smalspåret 1             555 79, 070-269 59 34                                       hemsida

 

Banker

                                       Handelsbanken, Kyrkbacken 1                    72 11 00                                       hemsida

                                       Nordea, Kungsvägen 35                              0771-22 44 88                                       hemsida

                                       SEB, Torget 16                                          0771-36 53 65                                       hemsida

                                       Swedbank, K-center                                   648 00                                       hemsida

 

Barnvagnar

                                       Nya Barnvagnen, Viaduktgatan 1                540 00

 

Begravningsbyråer

                                       Skagerstrands, Nickkällgatan 21                 301 18                                       hemsida

                                       Fonus, Värmlandsvägen 2                           534 10                                       hemsida

                                       Lavendla Begravningsbyrå                                                                hemsida

                                       Holmbergs begravningsbyrå, Degerfors       585 01                                       hemsida

 

Bibliotek

                                       Karlskoga bibliotek, Kyrkbacken 8             618 88, 618 80

 

Bilar och bilservice

                                       A&S Bilservice AB, Lödarevägen 2            381 00

                                       Autoexperten, Labinhöjdsvägen 2               361 00                                       hemsida

                                       Bil & Plåtverkstan, Häsängsvägen 4            318 00

                                       Bilmekano, Oxelbergsgatan 5                     509 10

                                       BIVA, Tibastvägen 10                                364 50                                       hemsida

                                       Bjuhrs Bil AB, Silovägen 3                         310 31                                       hemsida

                                       Däckson, Maskinvägen 2                        340 90

                                       Helmia Bil AB                                           79 44 00                                       hemsida

                                       OK/Q8,      Ekeby                                      314 20                                       hemsida

                                                         Degerfors                                 428 10

                                       Super bilvård, Niarevägen 2                        575 25, 070-031 77 20

                                       Virén Bil AB, Lödarevägen 2                      524 00                                       hemsida

                                       Storängens bilvård, Labinhöjdsv 7               073-937 87 01, 355 05

                                       Värmlands bil, Kristinehamn                      0550-316 00

 

Blommor

                                       Amandas Blommor, Sandviksvägen 12        348 05

                                       City Blommor, Sandvikens Köpcentrum     348 05

                                       Ekeby Blommor, Gösta Berl. väg 17 A        555 55

                                       Knopp Florist o Frisör, Kungsvägen 43       550 05

                                       Nya Blomsterboden, K-center                     309 88

 

Bokhandlare

                                       Akademibokhandels, Bergsmansgatan 4      374 00                                       hemsida

 

Bostadsföretag

                                       Karlskogahem, Skrantafallet 9A                  657 00                                       hemsida

                                       HSB Karlskoga, Bergsmansgatan 1 A         362 90                                       hemsida

 

Byggvaror och snickerier

                                       Beijer, Svetsarevägen                                 075-241 10 00                                       hemsida

                                       Nords, Linnebäck                                       72 20 10                                       hemsida

                                       Tomas möbelrenovering                         076-241 51 22, 72 32 60

                                       Kga Snickeri & Montage, Värmlandsv 72 504 44

 

Bygg- och arbetmaskiner, uthyrning

                                       Rent & Bygg AB, Storängsvägen 1             599 70

 

Byggmästare

                                       HEBAB, Sektionsvägen 13                         599 70

 

Byggrådgivning

                                       Trä-Per AB, Häsångsvägen 31                    070-595 77 60, 536 60

 

Cykel, motor, sport

                                       Autoexperten, Labinhöjdsvägen 2               361 00                                       hemsida

                                       Mandel Cykel & Trädgård, Skogsbov 4 A   72 84 84

                                       Kga Cykel & Motor, Värmlandsv. 33          324 20                                       hemsida

                                       Sportringen Ceved, Skolgärdet                    360 10

                                       Intersport, Norra Viaduktgatan 2 A             534 00

 

Datorer

                                       ETAB Data AB, Lödarevägen 8                  503 80                                       hemsida

                                       Ljudfabriken, Norra Viaduktgatan 2            572 40

 

El, foto, radio, tv

                                       Audio Video, Labinhöjdsvägen 5                354 00

                                       IOS, Raka vägen 1, Degerfors                     588 50

                                       Ljungs El, Västra Rävåsgatan 16                 332 44, 592 00                                       hemsida

                                       Mobilect, Värmlandsvägen 52                558 55

                                       Ljudfabriken, Sandvikens centrum         333 77                                       hemsida

 

Fastighetsmäklare

                                       Svenska HemMäklarna, Bergsmansg 8 B     335 55                                       hemsida

                                       Svensk Fastighetsförm., Bergsmansg 4        552 00                                       hemsida

                                       Länsförsäkringar Fastighetsförmedling       74 00 00

 

Frisörer

                                       Hårstudion, Värmlandsvägen 28                 506 60

                                       Kalufsen, Kyrkotorpsgatan 3                       511 05

                                       Salong Otto, Loviselundsvägen 72              306 88

                                       Självfallet, Carls Åbyvägen 22                    334 44

                                       Thomas Klippstuga, Skranta torg                327 84

                                       Knopp Florist o Frisör, Kungsvägen 43       550 05

 

Färghandel

                                       Colorama, Skrantabacken 38                       385 00

                                       Flügger färg, Rörläggarvägen 13                 322 00                                       hemsida

                                       Färghörnan, Värmlandsvägen 28                 399 90

                                       Happy Homes, Skogsbovägen 2                  362 75                                       hemsida

 

Föreningar

                                       Villaägarföreningen KDV, Skogsbovägen 6 552 23                                       hemsida

 

Försäkringar

                                       Länsförsäkringar, Centralplan 3                  347 87                                       hemsida

 

Garndetaljister

                                       Goda Ting o Garn, Sandvikens köpcentr      070-648 38 18

 

Gym o Friskvård

                                       David Träningscenter, Labinhöjdsv. 2         595 95                                       hemsida

                                       Strandbadet                                               612 20

 

Handelsträdgårdar m m

                                       Brickegården växter, Häsängsvägen 24        72 52 00

 

Hantverk

                                       Gjutarboden, Kungsvägen 43 B                   310 21                                       hemsida

                                       K-centers Skomakeri, Kyrkbacken 5           355 20

                                       Karls Skomakeri, Kungsvägen 33                566 71

                                       Krukmakargården, Noravägen 99                72 57 10

 

Hjälpmedel

                                       Leta upp det du tappat bort                                                                hemsida

 

Hotell

                                       Hotell Krey, Kanalvägen 1                         358 00                                       hemsida

                                       Zlafen B & B, Carls-Åbyvägen 26               521 10                                       hemsida

 

Hälsovård, hälsokost

                                       Life Hälsobutiken, Bergsmansgatan 2          300 66

                                       PLs Hjäpmedelsbutik, Gustavsgatan 25       073-214 98 23

                                       Söta tår, Badstygatan 40                             073-140 55 26

 

Kläder

                                       Larssons Mode, Sandviksvägen 10              403 77

                                       STIL, Viaduktgatan 2                                 315 67

 

Konditorier, bagerier

                                       Bagarns brödbod, Bergsmansgatan 19         533 04

                                       Konditori Köp-City, Sandviksvägen 12       305 08

                                       Kringlans Finbageri, Värmlandsvägen 22    391 75

 

Kyrkor och samfund

                                       Svenska Kyrkan                                         688 00                                       hemsida

                                       Baptistkyrkan                                            323 85

                                       Missionskyrkan                                          503 10

                                       Pingstkyrkan                                             373 73

 

Leksaker

                                       Lekia Skolgärdet                                        333 33

 

Livsmedel

                                       Coop Forum, Källmossvägen 2                   675 00                                       hemsida

                                       ICA Kronhallen, Sandviksvägen 14             301 19

                                       Konsum Bråten                                          72 51 26

                                       Konsum Frödingshallen                             347 93

                                       Konsum Skrantahallen                               332 56

                                       Konsum Storängen                                    309 04

                                       Maxi ICA, Gesällgatan 5                            676 70                                       hemsida

                                       Goda Ting o Garn, Sandvikens köpcentr      070-648 38 18

 

Lås och larm

                                       Ekbergs lås, Bergsmansgatan 19                 303 20

                                       Inter-Alarm Scandinavia, Örebrovägen 69   332 00

                                       Securitas Aroundio, Skrantafallet 9 A          010-470 10 00

 

Markiser, persienner

                                       Solskyddsspecialisten, Björkbornsv 1          309 05                                       hemsida

 

Målerier

                                       Sahlins måleri, Värmlandsvägen 26             591 26, 070-564 31 92

                                       Prinseruds måleri, Magasinv 3                    394 28

                                       Tony & Stefans måleri, Apelvägen 6           315 10, 073-983 38 20

 

Möbelrenovering

                                       Thomas Möbelrenovering, Klastorps gård    72 32 60, 076-241 51 22

 

Optik och ur

                                       Klockboden, Hotellgatan 10                        505 31, 070-685 25 73

                                       Klockmaster, Torget 14                              530 75

                                       PA:s Ur, Högläntavägen 14                         344 32

                                       Specsavers Optik, Torget                         303 63

                                       Synsam, Bergsmansgatan 6                         640 70                                       hemsida

 

Resebyråer

                                       Svenska Resebolaget, Ekmansbacken 1       72 10 50                                       hemsida

 

Restauranger och catering

                                       Bofors hotell                                            811 00                                       hemsida

                                       Gastro, Torget 2-4                                   72 87 54

                                       Joan’s Café & Bistro, Torget 6 A            311 77

                                       Restaurang Pizzeria Picasso, Katrinedalsg 5 555 30

                                       Sandvikens Pizzeria, Stamparebacken 3       333 63

                                       SmakBiten, Loviselundsvägen 59                343 43

                                       Strandkanten, Grönfältsudden                    567 80                                       hemsida

                                       Mässen, Vinäsvägen 17                              501 11                                       hemsida

                                       Pärltuppen, Källmossevägen 5                    854 69

                                       Mellas Café, Torget 2                                 24 50 04

 

Second Handaffärer

                                       BA:s Auktionsservice Eftr                          555 79, 070-269 59 34, 070-374 84-87

                                       Pingstkyrkans Second Hand, Stråningstorp  509 35                                        hemsida

 

Skor

                                       Karlskoga Trätoffelfabrik, Ekebyvägen 1     304 23                                       hemsida

                                       PLs hjälpmedelsbutik, Gustavgatan 25        073-214 98 23

 

Studieförbund, bildningsorganisationer

                                       Studieförb Vuxenskolan, Värmlandsv. 2      500 80                                       hemsida

 

Städbolag

                                       Cornelle, Finnebäcksvägen 6                      070-496 12 40

                                       Fixarservice, Kga kommun                        070-416 27 98

                                       Allstäd, Industrigatan 8, Dfs                       73 99 90

                                       Kontaktservice, Hantverksgatan 5               617 44

                                       Seniorfixaren, Finnebäcksvägen 6               070-496 12 40                                       hemsida

                                       Städjouren, Åsbergsviken                           073-694 58 24

                                       Tolfs Skogstjänst, Solvarsvägen 7               070-577 75 77

 

Tapetserarmästare

Tidningar

                                       Karlskoga Kuriren, Anders Ersgatan 3         72 13 00                                       hemsida

                                       Karlskoga Tidning, Anders Ersgatan 3        72 13 00                                       hemsida

                                       Nerikes Allehanda                                     019-15 50 00                                       hemsida

                                       Nya Wermlands-Tidningen                        72 13 00                                       hemsida

                                       Utebliven tidning, Tidningstjänst                010-436 31 04, 010-436 32 20

 

Transporter

                                       Taxi                                                          362 00

 

Tryckerier

                                       Karlskoga Grafiska, Noravägen 1                300 53                                       hemsida

                                       Kopieringscenter, Skrantahöjdsv. 46 A        376 77                                       hemsida

 

Tvätt

                                       Tvättcenter i Karlskoga, Katrinedalsg 9       307 75

 

Vandrarhem

                                       Vandrarhemmet Udden, Rektor Lindh v 23  646 00, 076-826 46 06

 

Vatten, värme, sanitet

                                       Biobränsebutiken, Knutsbol                       070-567 15 87, 72 62 46

                                       IOS, Raka vägen 1, Degerfors                     456 60

                                       Värmecenter, Oxelbergsgatan 1                  512 40

                                       Caverion, Bjällervägen 2                            673 35

                                       EKV, Energi AB, Frödingsvägen 14            340 22

                                       H.A.S Rör & El HB, Botorpsvägen 7           340 22

                                       Linds Rör o VVS, Blomstervägen 27           373 65, 583 00

 

Verkstäder

                                       Bergmans gjuteri o mek verkst, Fabriksg 14 329 47

Veterinär

                                       Evidensia djurkliniken, Noravägen 15         563 00                                       hemsida

 

Vitvaror

                                       Greeks, Labinhöjdsvägen5                          354 00

 

Tillbaka till början


Diverse information

 

Bouppteckningar

Bouppteckningar kan man få hjälp med hos advokatkontor, banker och begravningsbyråer.

 

Dödsfall

Vid anhörigs akuta dödsfall ska ambulans tillkallas. Ambulanspersonalen ser till att läkare tillkallas och att erforderliga intyg utfärdas. Begravningsbyrå kan därefter kontaktas, vilken i sin tur tar nödvändiga kontakter med sjukhuset. Begravningsbyråerna har dygnet runt-jour.

Vid dödsfall på grund av sjukdom för vilken den döde fått vård av läkare kontaktas den vårdande läkaren eller distriktssköterskan i den dödes vårddistrikt. Läkaren avgör om begravningsbyrå kan kontaktas.

Se även under Larm/Akutfall

 

Säkerhet, skydd

Släpp inte in personer som vill ha vatten eller låna telefon!

Ring polisen, tel 114 14 vid misstänkta fall. Skaffa tittöga i dörren.

 

Märkning

Märk Dina värdesaker med märkpenna som Du kan låna hos polisen. Sätt en märkskylt på dörrkarmen.

 

Passbestämmelser

För resa till alla länder utom de nordiska länderna krävs pass.

I vissa fall kan även visum krävas.

 

Nummerupplysning

Sverige                                                                                        118 118

Sverige från utlandet                                                                    +46 649 118 118

Utlandet                                                                                      118 119

 

Felanmälan telefon                                                                     902 00

 

Tillbaka till början


Utflyktsmål

 

Hembygdsgården i Aggerud                                                       300 06

Kaffeservering 24/6-4/8 kl 14-18. Andra tider enligt
överenskommelse med hembygdsföreningens kansli som är            575 05
öppet måndag - fredag 10-12, 13-16.

 

Måltidens Hus i Norden, Grythyttan • 45 km                               0591-340 60

I detta unika hus finns utställningar, gastronomisk teater, måltidsbutiken Bergslagens skafferi, matserveringen Hyttblecket, kokboksmuseum och köksträdgård.

För information var god ring.

 

Andra utflyktsmål

Björkborns herrgård                                                                     834 94

Café Pärlan, Vålösundet, Kristinehamn • 35 km                             0550-820 90

Degernäs Herrgård, • 10 km                                                          411 20

Golfklubbens Restaurang • 5 km                                                   72 87 54

Krukmakargården, Noravägen 99                                                  72 57 10

Labbsands Klubbhus • 10 km                                                        72 60 55

Lillsjöstrand, DHR:s fritidsstuga                                                   0585-240 59

Lunedets Café och Restaurang • 12 km                                          150 82

Strandstugans Trädgårdsservering, Nora • 40 km                            0587-137 22

Sveafallen och Café Sveafallen, Berget • 15 km                             434 61

Lakelodge 10 km                                                                       020-58 50 00

 

Tillbaka till början

 


Senast ändrad 24/4 2018