SPF Seniorerna

Karlskogaföreningen

GLAD

EXPEDITION

Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 - 12.00.
    Sommarstängt from 29 maj tom 14 augusti.
Besöksadress: Solbringen, Loviselundsvägen 73
Postadress: SPF Karlskogaföreningen, 80 Solbringen, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586/302 40
Bankgiro: 5715-5640
e-post: spfkarlskoga@telia.com

KLUBBLOKAL SPF-Träffen

Besöksadress: Hotellgatan 10Webb-redaktör och ansvarig utgivare: Christer Lasson
e-post: christer@lasson.st
SOMMAR

Antal olika besökare efter 1/1 2010 och denna månad