SPF Seniorerna

Karlskogaföreningen

Öppettider är från 13 augusti måndagar och torsdagar 10 - 11

GLAD

EXPEDITION

Öppettider: Kl 10.00 - 12.00 måndag och torsdag.
Uppehåll fr o m 29 maj till 13 augusti.
Besöksadress: Solbringen, Loviselundsvägen 73
Postadress: SPF Karlskogaföreningen, 80 Solbringen, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586/302 40
Bankgiro: 5715-5640
e-post: spfkarlskoga@telia.com

KLUBBLOKAL SPF-Träffen

Besöksadress: Hotellgatan 10Webb-redaktör och ansvarig utgivare: Christer Lasson
e-post: christer@lasson.st
SOMMAR


Antal olika besökare denna månad , denna vecka och i dag