SPF Seniorerna

Karlskogaföreningen

Tisdag 8 januari: Månadsmöte med julkul

GOD

JUL

EXPEDITION

Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 - 12.00.
Juluppehåll fr o m 12 december till 7 januari.
Besöksadress: Solbringen, Loviselundsvägen 73
Postadress: SPF Karlskogaföreningen, 80 Solbringen, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586/302 40
Bankgiro: 5715-5640
e-post: 0586-30240@telia.com

KLUBBLOKAL SPF-Träffen

Besöksadress: Hotellgatan 10Webb-redaktör och ansvarig utgivare: Christer Lasson
e-post: christer@lasson.st
GOTT

NYTT

  ÅR

Antal olika besökare efter 1/1 2010: och denna månad: