SPF Seniorerna Karlskoga

 

 

STYRELSE 2019: Siv Kanon, Valter Jehrn, Anders Lindbäck, Marianne Leijder, Sten-Åke Bengtsson, Gunnel Ringman,
Gunn Andersson, Gunnel Carlstedt och Leila Raudsaar. Per Aspeli och Ulf Palmér saknas.
Foto: Jan Sjögren.

STYRELSE och FUNKTIONÄRER

Funktion

Namn

Telefon

E-post / Anmärkning

Styrelse

 

 

 

Ordförande

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Vice ordförande

Per Aspeli

537 81

per.aspeli@outlook.com

Sekreterare

Gunnel Carlstedt

542 20

busterbogl@hotmail.com

Kassör

Leila Raudsaar

181 01

leila@raudsaar.com

Ledamot

Sten-Åke Bengtsson

72 72 65

0586727265@telia.com

Ledamot

Gunnel Ringman

304 29

gunnel.ringman@tele2.se

Ledamot

Marianne Leijder

550 99

marianne.leijder@live.se

Ledamot

Valter Jehrn

547 50

valter_jehrn@yahoo.se

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Lindbäck
Gunn Andersson
Ulf Palmér

505 90
396 06
353 31

lindback.anders@gmail.com
solvarg@bahnhof.se
ulf.palmer@gmail.com

Övriga

 

 

Revisorer

Ulla Nilsson

72 54 37


Revisorsersättare

Marie-Louise Nauclér
Arne Danielsson

070 699 51 30

 

Informationsansvarig

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Kommunala pensionärsrådet (KPR)
   Ersättare

Britt-Marie Danielsson
Berit Greek
Jan-Olof Forsling

122 32
315 92
549 23

danielsson.britt-marie@telia.com

jof@blixtmail.se

Kommunens matråd

Britt-Marie Danielsson
Berit Greek

122 32
315 92

danielsson.britt-marie@telia.com

Representant SPF-distriktet

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

KPSO (Karlskoga pensionärers samarbetsorganisation)

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Månadsnytt
Ansvarig utgivare
Redaktionskommitté
Annonser, samordnare


Siv Kanon
Birgitta Hede
Majken Lasson
Eva Sandström
Jan Sjögren
Per Aspeli


070 748 077 33
536 02
72 50 11
073 856 79 32
073 626 81 35
537 81

m-nytt@spfkarlskoga.se
siv.kanon@gmail.com
birgitta.hede@bahnhof.se
majken@lasson.st
bobcats87@hotmail.com
jsjoeg@gmail.com
per.aspeli@outlook.com

Webb-redaktör

Christer Lasson

72 50 11

christer@lasson.st

Mässor och utställningar

Ulf Palmér

353 31

ulf.palmer@gmail.com

Månadsmöten
 - Samordnare


 - Lotterier


Marianne Leider
Valter Jehrn
Anders Lindbäck
Valter Jehrn


550 99
547 50
505 90
547 50


marianne.leijder@live.se
valter_jehrn@yahoo.se
lindback.anders@gmail.com
valter_jehrn@yahoo.se

Vetgiriga veteraner
 - Samordnare

 - Övriga funktionärer (MM och VV)
Sten-Åke Bengtsson
Gunnel Ringman
Lillemor Adrian
Britta Kärnhed
Sinnika Westberg
Gunvor Andersson


72 72 65
304 29
516 73
540 87
578 82


0586727265@telia.com
gunnel.ringman@tele2.se

SPF-träffen
 - Samordnare
 - Bokningar


Styrelsen
Agneta Lautman385 28agneta.lautmann@bahnhof.se

Resor

Siv Kanon
Allan Hede
Britt Strinnholm
Gunnel Carlstedt

070 748 077 33
536 02
070 774 03 64
542 20

siv.kanon@gmail.com
allan.hede@bahnhof.se
britt.strinnholm@live.se
busterbogl@hotmail.com

Friskvård
 - Samordnare


Vakant

Biljard

Gunnar Eriksson

Bowling

Bertil Dunby

316 60

Golf
 - Funktionärer


Kjell-Åke Gustafsson
Marie-Louise Nauclér
Bert Brogren
Aaro Saukko


073 041 91 54
545 84
72 59 66
528 72

 

Internationell dans

Birgitta Nyqvist

526 74

 

Easyline

Ingalill Eriksson
Ulla Forsling

374 82
549 23

iol.ericson@gmail.com
ulla.forsling@blixtmail.se

Bridge

Inger Adolfsson
Nils-Holger Adolfsson
Ingmar Carlsson
Yngve Eriksson

304 94
304 94
390 08
516 54

Min musik

Agneta Lautmann

385 28

agneta.lautmann@bahnhof.se

Stickkafé

Inger Blomqvist

070 622 61 73

Trafiksäkerhet

Per Aspeli

537 81

per.aspeli@outlook.com

Personsäkerhet

Roland Eriksson

72 71 66

Program för 80+
Samordnare
Programgrupp


Lena Kinell
Britt-Marie Danielsson
Berit Greek
Birgitta Nilsson


557 57
122 32
315 92
565 70


lenakinell@gmail.com
danielsson.britt-marie@telia.com

Handikapp och sociala frågor

Se Lathunden

Samverkan med handikapp­organisationerna i Karlskoga

Cirkelverksamhet o kurser
 - Samordnare


Vakant

Uppvaktningar

Birgitta Eriksson
Gunnel Carlstedt
Mona Holmlund

516 54
542 20
549 55

yngveeriksson@tele2.se
busterbogl@hotmail.com

Väntjänst

Kontakta föreningen Kontaktservice

617 44

Samverkan med kommunens vän­tjänst­verksamhet och föreningen Kontaktservice

SPF-exp. Solbringen
 -
Samordnare
 - Övriga funktionärer


   Ersättare


Gunnel Carlstedt
Gunn Andersson
Agneta Lautman
Ulla Asp
Kerstin Hjersing
Sussi Larsson
Marita Björndahl

302 40
542 20
396 06
385 28
72 57 78
399 18
527 33
073 516 08 05

spfkarlskoga@telia.com
busterbogl@hotmail.com
solvarg@bahnhof.se
agneta.lautmann@bahnhof.se
ulla.asp@live.se
khjersing@gmail.com

marita.bjorndahl@gmail.com

Medlemsregister

Gunn Andersson

396 06

solvarg@bahnhof.se

Postdistribution

SPF-exp Solbringen

302 40

Arkivhandläggare

SPF-exp Solbringen

302 40

 

Brevduvor
- Samordnare
- Funktionärer


Gunnel Carlstedt
Andersén, Ewa

Andersson, Christina

Atterklint, Margareta

Avander, Gunnel

Axelsson, Marianne

Berger, Ola

Björndahl Marita o Anders

Brangstad, Sten

Carlsson, Signhild

Carlstedt, Gunnel

Danielsson, Arne

Deinoff, Leif

Dunby, Bertil

Ekelund, Roland

Eklund, Birgitta

Eriksson Olof

Eriksson, Rolf

Flodin, Rune

Forsling, Ulla o Jan-Olof

Hansson, Tomas

Hjersing, Kerstin o Torsten

Karlsson, Anita

Kensén, Kerstin

Klint, Karl

Larsson, Sussi

Svahn, Lars

Lilja, Carina

Magnusson, Marianne

Mattsson, Gunhild

Nilsson, Eeva-Liisa

Nilsson, Hans

Olofsson, Ingemar

Palmkvist, Irene

Skagerstrand, Evert

Svensson, Håkan

Söderberg, Harry

Westberg, Sinikka

Vörde, Inga-Britt o Egon

Öijen, Marianne


542 20
542 20

313 68

512 01

072 010 14 08

526 13

384 25

076 308 42 94

394 41

546 35

542 20

070 549 54 37

568 32

316 60

346 78

369 99

527 76

070 247 95 23

556 09

549 23

329 20

399 18

397 24

568 45

594 92

527 33

070 693 65 77

073 681 32 60

567 53

392 92

547 71

573 22

552 94

070 398 34 01

510 84

348 54

365 72

578 82

308 83

070 268 82 26


busterbogl@hotmail.com

Lathunden
 - Ansvarig utgivare
 - Redaktionskommitté


Vakant
Vakant


Valberedning
 
- Sammankallande

(Tillsättes av styrelsen)


Senast ändrad: 2019-03-11