Checklista SPF arrangemang

Solbringen

Kontakta föredragshållare. Kom överens om tid och e v betalning. Skicka vägbeskrivning.

Gör i ordning en annons på 6 rader. Glöm inte anmälningsdatum och telefonnummer

Sätt in annonsen under föreningsmeddelande kostar 125 kr. lämna samtidigt förslag på pressmeddelande och till det händer idag.

Spar kvittot som du lämnar till vår kassör Leila för utbetalning. Försök också inom en vecka få in en kort rapport till tidningen över arrangemang som varit.

Meddela också till Gunn så att det kommer in i Månadsnytt under rubriken almanackan.

 Om inte lokal är bokad gör det hos Birgit Karlsson, Solbringen tel: 0586-61437.
E.post: birgit.karlsson@karlskoga.se,

Be Birgit sätta fram filmduk och ordna med högtalare och mikrofon. Förstärkningslådan måste öppnas av Birgit för att sätta in headset i förstärkningslådan som annars är låst

Beställ kaffe och smörgåsar på Solbringen restaurang te:l 61841. Glöm inte diabetes, gluten, laktos.

Kontakta medlemmar som brukar hjälpa till med på- och avdukning. Står i SPFs Lathund

Kontakta inträdesbiljett- och lottförsäljare. Står i SPFs Lathund

Skall arrangemanget ha kaffebröd köp där det passar glöm inte diabetiker, laktos och gluten.

Kommer ny medlem (d v s lämnar kaffebiljett) Var noga med att hälsa välkommen till SPF.

Köp e v blommor eller kaffe till föredragshållare.

Om reseersättning eller liknande skall betalas ut Se till att ha pengar och kvitto till hands.

Ta fram kanon och headset som finns på expeditionen. Testa så att de fungerar.

Börja duka vid 14.00. Tänk på hur många deltagare som beräknas. Stort antal besökare kan kräva ommöblering.

Kontrollera att restaurangen har ställt ut kaffe bröd, socker, mjölk servetter, extra koppar (ifall gäster kommer efter det att restaurangen stängts 14.30 och dragit ner luckorna) och stället att ställa brickor för avdukning och papperskorg. Tänk alltså på att restaurangen stänger och låser till köket 15.30

Anteckna hur många kvinnliga resp. manliga deltagare. Behövs för redovisning till Vuxenskolan.

 

Träffen, Hotellgatan 10.

Vid arrangemang på Träffen. Se till att nycklar finns tillhanda.

Kontrollera att kaffe, bröd, (kan finnas i frysen) mjölk, socker finns. Köp in det som fattas och behövs. Spar kvittot.

Se till att timern dras på.

Om spis eller kaffebryggare inte blir varma kan en säkring ha utlösts Säkerhetsbox finns vid väggen vid ingången. Tryck ner den säkerhetsknapp som utlösts.

Ta med headset som finns i låst skåp på SPF-expeditionen. Kontrollera att headsetet fungerar. Skall sättas in i förstärkningslådan.

Räkna deltagare eller gäster. Kvinnor och män var för sig. Behövs för rapport till Vuxenskolan

När arrangemanget är slut skall allt ställas till rätta. Soppåsen tas med och slängas. Glöm ej att låsa och lämna nyckeln till expeditionen.

Rävåskyrkan.

Boka kyrkan hos pastorn. Se till att få nycklar.

Lås upp dörr och hissdörr både uppe/ute och nere.

Beställ smörgåsar alternativ kaffebröd. Brygg kaffe Instruktioner finns vid kaffebryggaren.

Duka

Knäpp på förstärkaren till mikrofonen Finn en panel vid fönstret ca mitt i salen. Knäpp också på ON knappen framme vid väggen. Nu skall micken fungera. Efter mötets slut samla ihop disken och diska Beskrivning finns vid disk maskinen. Tänk på att här sop sorterar man.

Städa golven.