SPF Seniorerna - Karlskogaföreningen

 

Medlemskap

 

Förena nytta med nöje. Bli medlem!
Det finns ingen som ensam klarar av att bevaka sin rätt eller sina intressen inom de viktiga - ibland livsviktiga - områden som rör oss pensionärer. Som medlem i SPF Seniorerna får du det stöd, den gemenskap och den trygghet som du själv önskar.

Medlemskapet kan alltså vara till stor nytta för Dig som senior. Men inte bara det - det är dessutom trivsamt att tillhöra en SPF-gemenskap!
För att bli medlem i SPF måste Du uppbära pension av något slag. Den som är gift med eller sambor med pensionär kan också bli medlem.

 

Årsavgiften är 270 kronor.
Lämna en intresseanmälan direkt!

Frågor kring medlemskapet kan ställas till expeditionen tel. 30240. Mer om SPFs medlemsförmåner hittar du hos riksorganisationen på spf.se.

Medlemsansökan kan göras per telefon till expeditionen tel. 302 40, eller genom att du mejlar till spfkarlskoga@telia.com och anger namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi kommer då att sända dig ett inbetalningskort på medlemsavgiften, samt ett antal dokument.

Medlemsförmåner

Som medlem i SPF får Du:

Stimulerande gemenskap med andra medlemmar i föreningen
Delta i Din förenings många olika aktiviteter:

·        föreningsträffar

·        utbildning och studiecirklar

·        motion och friskvård

·        kulturell verksamhet

·        dans, körsång

·        fester

·        resor

Påverka beslut som politikerna fattar i olika äldrefrågor

Teckna förmånliga försäkringar

Senioren (SPF:s medlemstidning, 9 nummer per år)

Månadsnytt (Karlskogaföreningens tidning, 8 nummer per år)

Ta kopior på föreningens expedition

På Riksorganisationens hemsida kan du finna ytterligare förmåner av olika slag


SPF-försäkringar

SPF tillhandahåller flera typer av försäkringar:

1. Mötesförsäkring - en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller möten, aktiviteter, resor, brevduveverksamhet med mera som är anordnade av någon förening, distrikt eller förbundet centralt. Försäkringen gäller även under resor till och från sådan verksamhet.

2. Olycksfallsförsäkring. Som medlem i SPF Seniorerna kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med olycksfallet samt ger ersättning vid invaliditet.

3. Livförsäkring Inom sex månader från att du har blivit medlem i SPF Seniorerna och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på ett eller ett halvt prisbasbelopp.

4. Sakförsäkringar. Du får billigare försäkringar som medlem i SPF Seniorerna. Du får 15 % rabatt på hem, villa och fritidshusförsäkring, 5 % rabatt på bilförsäkring och 15 % rabatt på hund- och kattförsäkringar. Genom att samla dina försäkringar hos If blir du If Plus-kund och kan få upp till 20% ytterligare rabatt.

                  Skandia                  http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/medlemsformaner/if_loggaNY_60x60px.jpg                  http://www.spfpension.se/spf/uploads/D190/lanf.gif

På expeditionen kan Du hämta en folder som beskriver de frivilliga försäkringarna mera utförligt. Eller ta gärna kontakt med vår sakkunnige på området, SPF expedition, tel. 30240.

Alla ni som tagit liv- eller olycksfallsförsäkring via SPF är försäkrade hos SKANDIA. All administration sköts direkt från SKANDIA-bolaget.
Ring 020-555500 eller e-posta till grupp@skandia.se
          om ni råkat ut för olycksfall
          när någon avlidit
          när ni har frågor om era försäkringar eller om ni vill ha allmän information om försäkringen
          när det gäller betalningar
OBS: SPFs mötesförsäkring handhas fortfarande av SPFs försäkrings- och medlemsregister.

Se också under Riksorganisationens försäkringar


Som medlem i SPF Örebro län har du nedanstående förmåner hos Länsförsäkringar Bergslagen

15 % på hem-/bostadsrätts-, fritidshus och villahemförsäkring

10 % på personbilsförsäkringar
Rabatten gäller delkasko- och vagnskademomenten.

*Skadeförebyggande produkter

*10 % rabatt om man har larm/jordfelsbrytare mm (rätt insatt)

* gratis konditionsbesiktning vid nytecknad försäkring


Senast ändrad 2019-02-08