SPF Seniorerna Karlskoga

 STYRELSE 2020: Sten-Åke Bengtsson, Gunnel Ringman, Marianne Leijder, Gunn Andersson, Anders Lindbäck, Valter Jehrn,
Gunnel Carlstedt, Siv Kanon och Leila Raudsaar. Per Aspeli och Ulf Palmér saknas på bilden
. Foto: Jan Sjögren.

 

STYRELSE och FUNKTIONÄRER

Funktion

Namn

Telefon

E-post / Anmärkning

Styrelse

 

 

 

Ordförande

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Vice ordförande

Per Aspeli

537 81

per.aspeli@hotmail.com

Sekreterare

Gunnel Carlstedt

542 20

busterbogl@hotmail.com

Kassör

Leila Raudsaar

181 01

leila@raudsaar.com

Ledamot

Eva Öberg

evovva.oberg@gmail.com

Ledamot

Gunnel Ringman

304 29

gunnel.ringman@tele2.se

Ledamot

Marianne Leijder

550 99

marianne.leijder@live.se

Ledamot

Valter Jehrn

547 50

valter_jehrn@yahoo.se

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Lindbäck
Gunn Andersson
Ulf Palmér

505 90
396 06
353 31

lindback.anders@gmail.com
solvargen@gmail.com
ulf.palmer@gmail.com

Övriga

 

 

Revisorer

Ulla Nilsson

073 668 22 20


Revisorsersättare

Marie-Louise Nauclér
Birgitta Öster

070 699 51 30
070 523 82 80

 

Informationsansvarig

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

   Ersättare


Jan-Olof Forsling
Per Aspeli


549 23
537 81


jof@blixtmail.se
per.aspeli@hotmail.com

Representant SPF-distriktet

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

KPSO (Karlskoga pensionärers samarbetsorganisation)

Siv Kanon

070 748 077 33

siv.kanon@gmail.com

Månadsnytt
Ansvarig utgivare
Redaktionskommitté
Annonser, samordnare


Siv Kanon
Birgitta Hede
Eva Sandström
Jan Sjögren
Eva Öberg
Per Aspeli


070 748 077 33
536 02
073 856 79 32
073 626 81 35

537 81

m-nytt@spfkarlskoga.se
siv.kanon@gmail.com
birgitta.hede@bahnhof.se
bobcats87@hotmail.com
jsjoeg@gmail.com
evovva.oberg@gmail.com
per.aspeli@hotmail.com

Webb-redaktör

Christer Lasson

72 50 11

christer@lasson.st

Mässor och utställningar

Ulf Palmér

353 31

ulf.palmer@gmail.com

Månadsmöten
 - Samordnare


 - Lotterier


Marianne Leider
Valter Jehrn
Anders Lindbäck
Valter Jehrn


550 99
547 50
505 90
547 50


marianne.leijder@live.se
valter_jehrn@yahoo.se
lindback.anders@gmail.com
valter_jehrn@yahoo.se

Vetgiriga veteraner
 - Samordnare

 - Övriga funktionärer (MM och VV)
Sten-Åke Bengtsson
Gunnel Ringman
Lillemor Adrian
Britta Kärnhed
Sinnika Westberg
Gunvor Andersson


72 72 65
304 29
516 73
540 87
578 82


bengtsson@tallekullen.se
gunnel.ringman@tele2.se

SPF-träffen
 - Samordnare
 - Bokningar


Styrelsen
Agneta Lautman385 28agneta.lautmann@bahnhof.se

Resor

Siv Kanon
Britt Strinnholm
Gunnel Carlstedt
Siv Philipsson
Ewa Zetterberg

070 748 077 33
070 774 03 64
542 20
070 523 48 78
538 37

siv.kanon@gmail.com
britt.strinnholm@live.se
busterbogl@hotmail.com
esphojden241@telia.com

Friskvård
 - Samordnare


Vakant

Biljard

Gunnar Eriksson

Bowling

Bertil Dunby

316 60

Golf
 - Funktionärer


Kjell-Åke Gustafsson
Marie-Louise Nauclér
Bert Brogren
Aaro Saukko


073 041 91 54
545 84
72 59 66
528 72

 

Internationell dans

Birgitta Nyqvist

526 74

 

Easyline

Ingalill Eriksson
Ulla Forsling

070 540 29 19
549 23
  078 835 49 23

iol.ericson@gmail.com
ulla.forsling@blixtmail.se

Bridge

Nils-Holger Adolfsson
Ingmar Carlsson
Johan Essén
Sven Olsson

304 94
390 08
539 96
382 62

Min musik

Agneta Lautmann

385 28

agneta.lautmann@bahnhof.se

Hantverksgruppen

Inger Blomqvist

070 622 61 73

Trafiksäkerhet

Per Aspeli

537 81

per.aspeli@hotmail.com

Program för 80+
Samordnare
Programgrupp


Lena Kinell
Britt-Marie Danielsson
Berit Greek
Birgitta Nilsson


557 57
122 32
315 92
565 70


lenakinell@gmail.com
danielsson.britt-marie@telia.com

Handikapp och sociala frågor

Se Lathunden

Samverkan med handikapp­organisationerna i Karlskoga

Cirkelverksamhet o kurser
 - Samordnare


Vakant

Bokcirkel

Agneta Lautman

385 28

agneta.lautmann@bahnhof.se

Uppvaktningar

Birgitta Eriksson
Gunnel Carlstedt
Mona Holmlund

516 54
542 20
549 55

yngveeriksson@tele2.se
busterbogl@hotmail.com

Väntjänst

Kontakta föreningen Kontaktservice

617 44

Samverkan med kommunens vän­tjänst­verksamhet och föreningen Kontaktservice

SPF-exp. Solbringen
 -
Samordnare
 - Övriga funktionärer


   Ersättare


Gunnel Carlstedt
Gunn Andersson
Agneta Lautman
Ulla Asp
Sussi Larsson
Marita Björndahl

302 40
542 20
396 06
385 28
070 654 40 32
399 18
527 33
073 516 08 05

spfkarlskoga@telia.com
busterbogl@hotmail.com
solvargen@gmail.com
agneta.lautmann@bahnhof.se
ulla.asp@live.se

marita.bjorndahl@gmail.com

Medlemsregister

Gunn Andersson

396 06

solvargen@gmail.com

Postdistribution

SPF-exp Solbringen

302 40

Arkivhandläggare

SPF-exp Solbringen

302 40

 

Brevduvor

- Samordnare
- Funktionärer

 

Gunnel Carlstedt

Andersén, Ewa

Andersson, Jan-Erik

Asklund, Gunnel

Andreasson, Björn

Astenssen, Gudrun

Atterklint, Margareta

Avander, Gunnel

Axelsson, Marianne

Berger, Ola

Björndahl, Marita o Anders

Brangstad, Sten

Carlstedt, Gunnel

Danielsson, Jan-Åke

Deinoff, Leif

Dunby, Bertil

Eklund, Birgitta

Eriksson, Birgitta

Eriksson Olof

Eriksson, Rolf

Flodin, Rune

Forsling, Ulla o Jan-Olof

Jern, Valter

Josefsson, Marita
Hjersing, Kerstin o Torsten

Kamholm, Pekka

Karlsson, Anita

Kensén, Kerstin

Larsson, Sussi

Lilja, Carina

Lindgren, Monica o Arne

Magnusson, Marianne

Mattsson, Gunhild

Nilsson, Hans

Olofsson, Ingemar

Ovén, Stig

Palmkvist, Irene

Skagerstrand, Evert

Söderstedt, Ann-Christin

Thunberg, Eskil

Waerner, Per

Westberg, Sinikka

 

542 20

542 20

72 54 09

300 39

070 525 30 19

070 332 36 30

512 01

072 010 14 08

526 13

384 25

076 308 42 94

394 41

542 20

070 332 36 30

568 32

316 60

369 99

070 755 16 54

527 76

070 247 95 23

556 09

549 23

072 745 47 50

72 22 94
399 18

070 663 22 71

397 24

568 45

527 33

073 681 32 60

72 50 92

567 53

392 92

573 22

552 94

070 471 13 26

070 398 34 01

510 84

070 273 56 93

594 69

070 541 43 01

578 82

 

busterbogl@hotmail.com

Lathunden
 - Ansvarig utgivare
 - Redaktionskommitté


Per Waerner
Vakant


070 541 43 01
Valberedning
 
- Sammankallande

(Tillsättes av styrelsen)


Senast ändrad: 2022-03-01